club van brussel (2008-9)


De Club van Brussel is een denktankinitiatief van Passsa Porta dat schrijvers en intellectuelen aanzet om meer in discussie te treden en om meer het achterste van hun tong te laten zien. Grote thema's worden op de agenda geplaatst: belangrijke kwesties die er op politiek, maatschappelijk en filosofisch niveau toe doen en een impact hebben op het actuele artistiek-culturele leven.

In 2008 en 2009 werden de thema's democratie en democratisering in verschillende etappes aan de orde gesteld. Van januari 2008 tot juni 2009 vonden 6 denktanksessies plaats achter gesloten deuren. Nadien werd de openbaarheid opgezocht: van 13 tot 25 oktober 2008 waren er een aantal publieke gesprekken. Ook tijdens het Passa Porta Festival 2009 werd de democratie tijdens verschillende programma's bevraagd.

Op 18 maart 2010 presenteerden Eric Clémens en Erwin Jans in Passa Porta hun essay De democratie onder vragen, verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans. De bekende Franse filosoof Jean-Luc Nancy debatteerde mee over het onderwerp. Lees meer...