nieuws

passa porta seminar ‘de lezer’

Lees hier de essays die In Koli Jean Bofane, Christophe Van Gerrewey, Florence Noiville en Kees 't Hart schreven voor ons derde schrijversseminarie, ditmaal over de figuur van de lezer.