De winnaars van onze 2de Jacques De Decker Beurs

29.11.2022
Nieuws
Photo 2022 11 27 15 41 34

Na de podcast 'A l'ouest' in 2021 biedt de Jacques De Decker Beurs 2022 ondersteuning aan de vertaalworkshop 'Tussen klei en taal - Entre argile et langue' van het kunstenaarsduo Lau en Morena.


Morena Buser (São Paulo, 1979) en Lau ten Zeldam (Amsterdam, 1988) vonden elkaar in Arnhem tijdens de Master of Arts DAI Art Praxis. Al snel beslisten ze om samen te werken. Ze droomden van een unieke vertaalworkshop, gebaseerd op collectieve schrijf- en vertelprocessen, vanuit de overtuiging dat de taalkundige diversiteit van Brussel een te ontdekken bron van rijkdom is.

Onze lichamen, onze talen

Overtuigd van het idee dat het lichaam een doorgang is en een plaats waar vertaald wordt, willen de twee kunstenaars de rol van het lichaam in hun workshops integreren. Hoe draagt een materieel lichaam woorden en verhalen? Hoe werken we als individu vanuit ons lichaam en taal toe naar een collectief werk?

De workshop wil schrijf- en vertelmomenten afwisselen met stemoefeningen en manuele praktijken zoals boetseren, zodat meerdere zintuigen worden geactiveerd. Nu eens individueel, dan weer gezamenlijk, en steeds met een reflectie op poëzie en spoken word.

Een poëzie van het lichaam

In de workshops 'Tussen klein en taal' ontstaat poëzie ook vanuit het lichaam en de handen, niet alleen in het hoofd. Er is geen leeftijdsgrens en al zeker geen taalgrens: een intergenerationele workshop kan voor Lau en Morena alleen werken als die ook meertalig is.

De jury, bestaande uit Clémence Iryimaniyuze (dichteres), Astrid Van Impe (directeur Théâtre 140) en twee vertegenwoordigers van Passa Porta, werd overtuigd door de meertalige dimensie, de toegankelijkheid en de zintuigelijke en fysieke benadering van taal in dit project.

Passa Porta biedt ondersteuning voor het bedenken en opzetten van een sessie voor een tiental deelnemers, met als bedoeling deze experimentele formule verder te ontwikkelen en te hernemen.


Lau ten Zeldam (Amsterdam, 1988) is een non-binaire kunstenaar die werkt en woont in Brussel sinds 2012. Lau heeft een achtergrond in langdurige en performatieve teken- en schrijfprocessen, glasrestauratie (Atelier Mestdagh, Gent) en kunsteducatie (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten). In 2022 behaalde Lau een Master of Arts aan de DAI Art Praxis (ArtEZ University of the Arts, Arnhem). Hun* praktijk richt zich op de gelijktijdigheid van manuele, zintuiglijke, talige en interpersoonlijke processen. Om deze verbindingen te intensiveren werkt Lau met tactiele kennis en richt zich op langdurige en procesgerichte engagementen. Lau is geïnteresseerd in authentieke en transindividuele expressie en in emancipatie als een proces dat zowel op zintuiglijk als sociaal-politiek niveau plaatsvindt. Tijdens hun studies aan de DAI heeft Lau zich gericht op intersecties van feministische, koloniale en queer erfenis door onderzoek te doen naar de nalatenschap van hun grootmoeder, die actief was in de Nederlandse vrouwenbeweging van de jaren ‘60 en ‘70. Momenteel zet Lau dit onderzoek voort in de vorm van een meerstemmig historisch fictieboek. Daarnaast focust Lau zich op ambacht- en poëziegeoriënteerde intergenerationele workshops met kinderen in Brussel en elders.

Morena Buser (São Paulo, 1979) is een niet-disciplinaire kunstenaar. Ze werkt met communities, groepen, collectieven en vrienden. Haar werk is een secuur onderzoek naar het gebaar van ontmoeting. Deze gesitueerde kennis opent mogelijkheden naar alternatieve manieren van zijn, worden en verbinden. Creatieprocessen worden gestimuleerd en gerealiseerd door middel van belichamingsoefeningen, rituelen en storytelling: afhankelijk van waar het project om vraagt maar altijd ethisch. Haar interesse gaat uit naar de 'pulsão de vida' (levensdrift) en verlangens die ontsnappen aan de normatieve orde, naar ecologische praktijken en een 'kosmopoëtica van het leven'. Ze werkt met plezier en nieuwsgierigheid. Haar pad liep via de Nucleo de Subjetividade in São Paulo, waar ze studeerde bij Suely Rolnik en Peter Pal Pelbart, en een postgraduaat in sociale antropologie bij Eduardo Viveiros de Castro in Rio de Janeiro. Morena werkte eerder met gemeenschapscentra zoals Lanchonete Lanchonete en Ação Gamboa (Rio de Janeiro) en het psychiatrisch ziekenhuis Julio de Mattos (Lissabon).

29.11.2022