'Beurs Jacques De Decker – Een ode aan de nieuwsgierigheid’: Passa Porta’s eerbetoon aan een grote literaire bruggenbouwer

Jacques De Decker

Bijna een jaar geleden. 12 april 2020. Jacques De Decker verlaat ons. Verdediger van de Belgische literatuur in hart en nieren, bevlogen bruggenbouwer tussen talen en culturen… Jacques was een buitengewoon voorzitter voor Passa Porta.

Bij de start van het tweejaarlijkse festival eert internationaal literatuurhuis Passa Porta hem met een prijs die zijn naam draagt. De ‘Beurs Jacques De Decker – ode aan de nieuwsgierigheid’ is een beurs die wordt gecreëerd om de onverzadigbare nieuwsgierigheid van deze grote literaire gangmaker te laten voortbestaan, het enthousiasme over de taalgrens heen aan te moedigen en nieuwe manieren te vinden om literatuur levend te houden.

Alle jonge (tot 35 jaar) literaire kunstenaars en kunstenaressen in de ruimste zin van het woord – schrijvers en schrijfsters, vertalers en vertaalsters, uitgevers en uitgeefsters, maar ook podcasters en podcaststers, DJ’s, spelontwerpers en -ontwerpsters (van video- of andere games) en andere artiesten – mogen zich aangesproken voelen en hun creativiteit de vrije loop laten.

Tot 30 juni kan je een omschrijving en budgetraming van je project indienen via connect@passaporta.be onder een vorm naar keuze (zolang de jury het maar kan beoordelen). De jury overlegt en kiest het project dat het best beantwoordt aan de volgende criteria:

  • vernieuwend karakter
  • publieke impact
  • duurzaamheid
  • participatiemogelijkheden
  • creatie van nieuwe uitwisselingen over de taalgrens heen

De winnaar ontvangt 5.000 euro en kan rekenen op de medewerking van het Passa Porta team bij de realisatie van het project.

Met dit – vanaf nu jaarlijkse – initiatief, wil Passa Porta de onuitputtelijke nieuwsgierigheid van Jacques De Decker laten voortleven om nieuwe talenten te ontdekken en bruggen te slaan tussen de twee grootste taalgemeenschappen van ons land, net zoals hij zijn hele leven heeft gedaan.

.