PRIVACYVERKLARING

Passa Porta hecht belang aan jouw privacy, en handelt overeenkomstig de Belgische privacywet van 1998 en de Europese privacywetgeving “Algemene Verordening Gegevensbescherming” van 2018.

De verwerking van jouw gegevens wordt uitgevoerd door Passa Porta NL vzw en Passa Porta FR asbl met zetel te Antoine Dansaertstraat 46, 1000 Brussel geregistreerd bij de KBO onder het nummer BE 0465 165 280 (NL) en BE 0864 797 857 (FR).

Welke gegevens verzamelen wij?

De informatie op deze website is beschikbaar zonder dat wij persoonlijke gegevens van jou vragen.

Wel kan het zijn dat je jouw toestemming moet geven voor het gebruik van cookies zodat jouw voorkeuren bewaard worden voor een volgend bezoek (voor meer informatie over ons cookiebeleid, zie www.passaporta.be/nl/cookie-policy).

Indien je je inschrijft op onze digitale nieuwsbrief, geef je ons expliciet toestemming om je op de hoogte te houden van onze activiteiten. Hiertoe vragen wij enkel jouw mailadres, dat wij opslaan op een beveiligde server en op de server van onze websiteprovider en toeleveranciers, met wie wij eveneens een privacyverklaring hebben onderschreven.

In geval van coproducties of samenwerkingen met partners in het kader van onze activiteiten, is het mogelijk dat Passa Porta deze gegevens deelt met een partnerorganisatie, met wie we eveneens een privacyclausule onderschrijven, waarbij we het gebruik van jouw gegevens beperkt houden tot de betreffende gezamenlijke activiteit (bvb. in het geval van een gezamenlijke presentatie van een activiteit).

Indien je tickets voor onze activiteiten aankoopt via de beveiligde rubriek op onze website, worden extra gegevens gevraagd (bvb. bankgegevens) door Oxynade, het onlineticketing systeem waarmee Passa Porta samenwerkt en met wie we de privacyclausules contractueel onderschrijven. Passa Porta heeft enkel op algemene wijze inzage in statistische gegevens door hen aangeleverd en niet in bvb. jouw betaalgegevens. Om tickets te kunnen aankopen, moet je je expliciet akkoord verklaren met hun Algemene Voorwaarden. Indien een Passa Porta activiteit georganiseerd wordt door of bij een partnerorganisatie, is het mogelijk dat je via onze website naar hun ticketsysteem doorverwezen wordt.

Passa Porta zal jouw gegevens nooit commercieel doorgeven.

Wie verwerkt jouw gegevens

Jouw persoonsgegevens worden binnen Passa Porta verwerkt door onze eigen medewerkers. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van producten (bvb. website, ticketingsoftware) die door andere organisaties worden geleverd. Met elk van deze organisaties heeft Passa Porta een verwerkingsovereenkomst afgesloten die o.a. de verwerking en bescherming van je persoonlijke gegevens regelt. We hebben bovendien interne maatregelen voorzien die toezien op de effectieve en veilige verwerking van je gegevens.

Hoe worden jouw gegevens bewaard en beveiligd?

Passa Porta bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt of op grond van de wet vereist.

Financiële gegevens, bvb. van jouw creditcard, worden niet door ons bewaard, en we hebben er ook geen inzage in. Ze bevinden zich bij Oxynade, onze partner die jouw gegevens uiterst veilig behandelt en bewaart.

Passa Porta houdt een gedetailleerd register bij van concrete gegevens die bijgehouden worden en verwerkt of ter beschikking gesteld worden.

Wanneer je een mail of post naar ons stuurt, is het mogelijk dat wij jouw berichten bewaren. Indien relevant, kan het zijn dat we je bijkomende persoonlijke gegevens vragen die het mogelijk maken om je vragen of verzoeken te beantwoorden.

Uitschrijving of schrapping van jouw gegevens

Je kan je te allen tijde uitschrijven of je registratie wijzigen, via de knop onderaan de nieuwsbrief.

Wij stellen alles in het werk om jouw gegevens correct te behandelen en te beveiligen. Indien je vragen hebt, jouw gegevens wenst te wijzigen of intrekken, of contact wenst op te nemen, kan dat via mail op info@passaporta.be, of per post via Passa Porta, Antoine Dansaertstraat 46, 1000 Brussel.

Voor bijkomende informatie : www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Kan dit privacybeleid bijgewerkt worden?

Passa Porta kan deze privacyverklaring wijzigen als gevolg van gewijzigde diensten, feedback van klanten en gebruikers, of wijzigingen in de wetgeving. De laatste versie is steeds onder deze rubriek terug te vinden.