Onder een voetbalshirt

Lisette Lombé
28.03.2024
Auteurstekst
20240328 Intronisation Lisette Lombé Jambes7357

Op 28 maart gaf Dichter des Vaderlands Mustafa Kör de fakkel door aan Lisette Lombé, schrijfster, dichteres en veelzijdig kunstenares. Lisette Lombé zal de komende twee jaar 12 nieuwe gedichten schrijven, die Passa Porta zal helpen vertalen in het Nederlands en het Duits. Hier lees je haar eerste 'officiële' gedicht, 'Sous la vareuse de foot'.

Sous la vareuse de foot

Comme un harpon,

planté droit dans le carré de chair le plus vulnérable

d’une bête se croyant à l’abri de la voracité des hommes,

voilà que se sont mises à déferler,

sur mes sages journées,

les images de ces enfants

bien plus jeunes que la plus jeune de mes enfants.

Ai tenté d’éviter mâchoire du haut qui tremble

et mâchoire du bas qui tremble dans l’autre sens.

Ai tenté d’éviter foyers gravats civières cendres visages poussière vivres balancés du ciel bombes ruades réflexes de survie affolement filets de sang morts décomptes vertige otages fantômes chiffres documenter documenter attaques noms prénoms familles fosses hôpitaux de fortune frontières peau de chagrin danser tomber sol larmes sept octobre faillite collective militaires rapine selfies jouets lingerie bijoux barrages corps documenter outrages documenter linceul international documenter une jambe au lieu de deux un bras au lieu de deux un parent au lieu de deux alignement alignement minuscules draps blancs.

Ai tenté,

quelque part entre bonne et mauvaise conscience.

Ai tenté d’éviter

mais déjà déroute,

mais déjà désastre,

passés de la rétine à la moelle sensible.

Un enfant,

le redire,

bien plus jeune que la plus jeune de mes enfants,

partage sa ration de nourriture avec un chien.

Division du dénuement.

Un autre,

à plat ventre dans la boue,

boit l’eau d’une flaque.

Soif de justice.

Un autre dit : « Ton père est un martyr »

Orphelin automate.

Petites mains pinces de crabe.

Sphincters ouverts.

sous la vareuse de foot,

un cri cherche sa voix.

Onder een voetbalshirt

Als een harpoen

geplant pal op de plek van het kwetsbaarste vlees

van een dier dat zich veilig achtte voor de vraatzucht van de mens,

zo begonnen over

mijn brave dagen

beelden te stromen van kinderen,

een stuk jonger dan mijn jongste dochter.

Probeerde het te ontwijken met trillende bovenkaak

en met andersom trillende onderkaak.

Probeerde het te ontwijken brandhaarden puin lijkbaren as gezichten stof uit de lucht gedropt voedsel bommen offensieven overlevingsreflexen paniek bloedstromen doden tellingen duizeling gijzelaars geesten de cijfers staven de aanvallen staven de namen voornamen gezinnen massagraven geïmproviseerde ziekenhuizen grenzen huid van chagrijn dansen vallen grond tranen zeven oktober gezamenlijk bankroet soldaten plundering selfies speelgoed lingerie juwelen versperringen lichamen de schendingen staven het internationale doodzwijgen staven één been in plaats van twee één arm in plaats van twee één ouder in plaats van twee rijen witte lakentjes.

Probeerde het,

ergens tussen goed en slecht geweten.

Probeerde het te ontwijken

maar wat een echec,

maar wat een rampspoed,

van het netvlies gleed alles naar het gevoelige merg.

Een kind,

ik herhaal,

een stuk jonger dan mijn jongste dochter,

deelt zijn portie eten met een hond.

Delen van ontbering.

Een ander,

plat op de buik in het slijk,

drinkt water uit een plas.

Dorst naar gerechtigheid.

Een ander zegt: ‘Je vader is een martelaar'

Wezenloos weeskind.

Krabbenscharenhandjes.

Open sluitspieren.

Onder een voetbalshirt

zoekt een schreeuw naar zijn stem.


Vertaald door Katelijne De Vuyst

Unter dem Fußballtrikot

Wie eine Harpune,

gestoßen in die verwundbarste Stelle des Fleisches

eines Tiers, das sich vor der Gefräßigkeit der Menschen in Sicherheit wähnte,

so ergossen sich auf einmal

über meine braven Tage

die Bilder dieser Kinder

um Einiges jünger als meine Jüngste.

Habe versucht zu ignorieren, mit bebendem Oberkiefer

und dem Unterkiefer, der in die andere Richtung bebte.

Habe versucht, Brennpunkte zu ignorieren Schutt Bahren Asche Gesichter Staub aus der Luft abgeworfene Lebensmittel Bomben Offensiven Überlebensreflexe Panik Blutströme Tote Zählungen Schwindel Geiseln Geister Zahlen dokumentieren Angriffe dokumentieren Namen Vornamen Familien Massengräber improvisierte Krankenhäuser Grenzen Chagrinleder Tanzen Fallen Boden Tränen siebter Oktober kollektiver Bankrott Soldaten Raubzug Selfies Spielzeug Lingerie Schmuck Sperrungen Leichen dokumentieren Schandtaten dokumentieren internationales Totschweigen ein Bein statt zwei ein Arm statt zwei ein Elternteil statt zwei Aneinanderreihung Aneinanderreihung winziger weißer Laken.

Habe es versucht,

irgendwo zwischen gutem und schlechtem Gewissen.

Habe versucht zu ignorieren

doch gleich Verwirrung,

doch gleich Desaster,

von der Netzhaut ins sensible Mark übergegangen.

Ein Kind,

ich wiederhole,

um Einiges jünger als meine Jüngste,

teilt seine Essensration mit einem Hund

Teilen des Mangels.

Ein anderes,

platt auf dem Bauch im Schlamm,

trinkt Wasser aus einer Pfütze.


Dürsten nach Gerechtigkeit.

Ein anderes sagt: »Dein Vater ist ein Märtyrer.«

Waisenkind auf Autopilot.

Kleine Krabbenscherenhände.

Offene Schließmuskeln.

Unter dem Fußballtrikot

sucht ein Schrei nach seiner Stimme.


Vertaald door Christina Brunnenkamp

fijn dat je even de tijd nam voor een stukje literatuur.

Misschien werd je wel ontroerd, raakte je verontwaardigd, uitgedaagd of geïnspireerd. Met het online magazine geven we auteurs en vertalers kansen om tegen een correcte verloning nieuw werk te creëren.

We gaan actief op zoek naar die schrijvers die een onbekend deurtje opentrekken of vaak minder zichtbare verhalen vertellen. We vinden het belangrijk om deze stemmen een platform te geven, hen te ondersteunen en waar nodig te begeleiden. Want we zijn van mening dat alle verhalen gehoord moeten worden. Je kan ons helpen om dit evenwicht te realiseren door ons financieel te steunen.

Elke bijdrage, groot of klein, helpt ons verder om meer auteurs aan het woord te laten. Hartelijk dank alvast!

Ja, ik steun literaire makers
Lisette Lombé
28.03.2024