Oproep: AM I EVIL? Brusselse editie - Simone Basani en Alice Ciresola met Els Moors

07.03.2024
Nieuws
Officialvisual Am I Evil ph Bilal Kamilla Arnout LR

Kan erotisch schrijven een plaats worden waar dekoloniale en feministische ideeën worden onderzocht? Hoe kan je erotiek gebruiken om machtsprocessen van kolonisatie te onthullen en thema’s zoals discriminatie, nanoracisme, marginalisatie, exotisering, misbruik en verleiding vanuit verschillende perspectieven bespreken?

Deze vragen vormen de kern van het Am I Evil? project waarbij schrijvers van elke achtergrond voor worden uitgenodigd.

Op deze collectieve reis omarmen deelnemers erotisch schrijven als een middel om hun eigen verlangen te onderzoeken en hoe dit zich verhoudt tot de Ander en het Onbekende.

Tijdens dit proces gaan ze een voortdurende dialoog aan, gefaciliteerd door een peer-to-peer redactiemethode.

Het proces van tekstschrijven en herschrijven zal plaatsvinden tussen eind april en juli 2024, zowel in de vorm van collectieve bijeenkomsten als individuele sessies thuis.

De teksten die tijdens deze collectieve reis ontstaan, worden met het publiek gedeeld via een gedrukte publicatie en krijgen een eerste presentatiemoment tijdens de Art Book Fair in het Wiels in oktober 2024.

De Brusselse editie van Am I Evil? verwelkomt als speciale gasten de schrijvers Gabriela Wiener en Cristina Ubah Ali Farah plus andere nog te bevestigen kunstenaars.

Belangrijk om te weten:

  • Deelnemers hoeven geen schrijfervaring te hebben, enkel een wens om te experimenteren met (erotisch) schrijven.
  • Deelnemers hebben een actieve interesse in wat dekolonisatie vandaag betekent en in de toekomst zou kunnen betekenen. Ze laten zich ook uitdagen.
  • De voertaal van de workshop is Engels. Niettemin kan elke deelnemer schrijven in de taal van zijn voorkeur waaronder Nederlands, Engels, Italiaans of Duits.
  • Het is belangrijk dat de deelnemers elke sessie en presentatie van de workshop persoonlijk bijwonen. Als dit niet mogelijk is, laat het ons dan weten als je je aanmeldt.
  • Het aantal deelnemers is beperkt om een zinvolle onderlinge uitwisseling mogelijk te maken. Neem contact op met Simone via amievil.workshop@gmail.com als je andere twijfels hebt met betrekking tot het workshopproces: toegankelijkheid, voorwaarden voor deelname, privacy, enz.
  • Hoewel we erkennen dat verschillende soorten discriminatie diep verankerd zijn in het weefsel van de Europese cultuur, zal er geen opzettelijk discriminerende visie worden toegestaan in de workshop. Ben ik Kwaad? is in de eerste plaats bedoeld als een plek om problematische patronen in twijfel te trekken, niet om ze te bekrachtigen.

Inschrijven

Om je aan te melden, schrijf je een motivatiebrief (max. 1 A4) waarin je vertelt waarom je aan de workshop zou willen deelnemen.

Vermeld in de brief de verwijzing naar een erotische scène uit een boek, film of lied waarin volgens jou een personage iets ontdekt over de manier waarop hij of zij zich verhoudt tot de 'Ander', en daarmee over zichzelf. Met andere woorden, een scène waarin de erotiek een plek wordt voor zelfonderzoek naar machtsdynamieken, misbruik, racisme en andere discriminatiedynamieken. Gebruik voor de brief de taal die je het beste beheerst: Nederlands, Frans, Engels, Italiaans of Duits.

Stuur je brief voor 24 maart 2024 naar Simone Basani, Alice Ciresola, Els Moors op dit e-mailadres: amievil.workshop@gmail.com.

Kalender

26 april, 19u30 - 21u: lezing-introductie van Am I Evil? Brusselse editie @ Muntpunt OPEN VOOR IEDEREEN
27 & 28 april, 10u-16u30: eerste workshopweekend @ Passa Porta
18 & 19 mei, 10u - 16u30: tweede workshopweekend met special guest @ Muntpunt en radical_house
8 & 9 juni, 10u - 16u30: derde workshopweekend met special guest @ Moussem
Juni - september: tekst aanleveren, proeflezen, publicatie ontwerpen en drukken
5 of 6 oktober: openbaar deelmoment @ Wiels (Kunstboekenbeurs) OPEN VOOR IEDEREEN
19 of 26 oktober: publiek deelmoment @ nadine en andere locaties met alle deelnemers van de Brusselse editie & special guest tbc OPEN VOOR IEDEREEN

Organisatie

AM I EVIL? Brussel edition is gecoproduceerd door a.pass, nadine, Passa Porta, Moussem, Muntpunt en radical_hope. Speciale dank aan GC Nekkersdal. Presentatie op WIELS | Art Book Fair 2024 en nadine - laboratorium voor hedendaagse kunst.

© Bilal Kamilla Arnout
07.03.2024