Passa Porta Werner Strouven Rhok 3

Een poëtische en prestigieuze titel

Sinds januari 2014 heeft België een Dichter des Vaderlands. Deze eervolle titel wordt elke twee jaar toegewezen aan een Belgische dichter, steeds uit een andere taalgemeenschap. De titel viel achtereenvolgens Charles Ducal (2014-15), Laurence Vielle (2016-17), Els Moors (2018-19), Carl Norac (2020-21) en Mustafa Kör (2022-24) te beurt.

De Dichter des Vaderlands is een initiatief van het Poëziecentrum in Gent, La Maison de la Poésie et de la Langue française van Namen en de literaire organisatie VONK & Zonen uit Antwerpen. Sinds kort verlenen ook La Maison de la Poésie d’Amay, het fiEstival maelstrÖm, het Théâtre Poème 2, de Brusselse Midis de la Poésie en Jeugd en Poëzie uit Antwerpen hun steun.

Ook Passa Porta schaart zich achter het project. Het literatuurhuis is onder meer gastheer voor de feestelijke ceremonie waarbij de titel van de ene dichter aan de andere wordt overgedragen.

Gedurende de twee jaar dat zij of hij de titel draagt, schrijft de Dichter des Vaderlands minstens 12 gedichten (6 per jaar). Ze spelen in op actuele onderwerpen in verband met onze samenleving.

Vertalingen als sleutel tot literaire en culturele uitwisseling

Literaire werken krijgen vaak pas de bekendheid en verspreiding die ze verdienen dankzij vertalingen. Passa Porta steunt het Brussels Vertalerscollectief voor de vertaling van de teksten van de Dichter des Vaderlands in de twee andere landstalen.

Foto@Werner Strouven