Bbc Molenbeek

Locatie


Categorie

Debat

Taal

in het Engels

2007 was een mijlpaal in de geschiedenis van de mensheid: voor het eerst leefden er meer mensen in steden dan op het platteland. Voor onder meer de wereldeconomie, -ecologie en -gezondheid wordt de stad steeds belangrijker. De Amerikaanse socioloog Richard Sennett, de Brits-Canadese auteur Doug Saunders en Brusselspecialiste Véronique Lamquin bestudeerden (de effecten van) urbanisatie.

De stad doorgelicht

Wat zijn potentiele succes- en faalfactoren van Brussel? Wat zijn de sterktes en de valkuilen van onze hoofdstad, en hoe kunnen we de levenskwaliteit in Brussel structureel omhoog krijgen? Met de kennis die ze vergaard hebben door steden als Los Angeles, Mumbai, Londen en Shenzhen te analyseren, vragen we Richard Sennett en Doug Saunders om een blik te werpen op Brussel.

Arrival City, het beste boek over steden

Doug Saunders C Greg Tjepkema Low Res

‘Het beste boek over steden sinds Jane Jacobs’ The Death and Life of Great American Cities’, oordeelde The Guardian over Arrival City (De trek naar de stad) van Doug Saunders.

Met zijn studie over 20 sleutelplaatsen in de wereld raakte de Brits-Canadese auteur duidelijk een zenuw. Hij verdiepte zich in de grootste migratiebeweging uit de geschiedenis – die van het platteland naar de stad – en kwam tot de vaststelling dat de toekomst van steden in transitiewijken ligt.

In deze wijken zoeken stadsmigranten houvast, mensen met dezelfde herkomst, dezelfde religie en cultuur. Vanuit die wijken verkennen migranten stap voor stap hun nieuwe stad, en doen ze de nodige kennis en de vaardigheden op om er te floreren. Transitiewijken zijn bijgevolg dynamisch en bezitten een enorm economisch potentieel.

Tussen ville en cité

Richardsennettcthomas Struth

In zijn recente studie Stadsleven voert de Amerikaanse socioloog Richard Sennett je mee naar de achterbuurten van Medellin en naar het hoofdkantoor van Google in Manhattan.

Via deze en andere voorbeelden maakt hij de spanning tussen ville – de fysieke, tastbare stad – en cité – het gevoel van stedelijk samenleven – concreet. Hij houdt een pleidooi voor een ‘open stad’, een stad waar niet alles gepland is en waar plaats is voor creativiteit, en voor een stad die zo ontworpen is, dat mensen beter met elkaar omgaan.

Book Cover Sennett
Véronique Lamquin C © Pierre Yves Thienpont

Waar de heren Sennett en Saunders alles weten over wereldsteden van Mumbai tot San Francisco, is Veronique Lamquin, verantwoordelijke voor Brusselse pagina's van Le Soir, thuis in Brussel. Zij deelt haar kennis met beide experts én het publiek opdat we niet in algemeenheden praten maar concreet over de stad Brussel.

‘Richard Sennett schreef een fantastisch boek over steden en wonen: Stadsleven. Een visie op de metropool van de toekomst (Meulenhoff). Eigenlijk gaat het over hoe wij mensen door de tijd en over heel de wereld ons ‘samenleven’ dromen en vorm geven - al dan niet met succes. De meesterverteller dist het ene concrete voorbeeld na het andere op om alle modes, theorieën en trends in de urbanisatie voorstelbaar en begrijpelijk te maken. Stedenbouw blijkt een verhaal over macht, ideeën over de plek van de mens en over schoonheid.’
Annelies Beck

Signeersessie

Richard Sennett en Doug Saunders zullen hun boeken signeren om 21:30 in KVS. De boeken zijn ook ter plaatse te koop.

Passa Porta, KVS

foto Véronique Lamquin © Pierre-Yves Thienpont
foto doug saunders © greg tjepkema
foto richard sennett © thomas struth

Interessante