Reading the city

za 30.03.2019
20:00 - 21:30
Bbc Molenbeek

Locatie

KVS

Categorie

debat

Taal

in het Engels

2007 was een mijlpaal in de geschiedenis van de mensheid: voor het eerst leefden er meer mensen in steden dan op het platteland. Voor onder meer de wereldeconomie, -ecologie en -gezondheid wordt de stad steeds belangrijker. De Brits-Canadese auteur Doug Saunders (auteur van o.a. Arrival City), Bouwmeester van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Kristiaan Borret en Brusselspecialiste Véronique Lamquin (Le Soir) wisselen van gedachten over de grote uitdagingen voor het stadsleven van de toekomst, met bijzondere aandacht voor Brussel. Moderator is Karel Verhoeven (De Standaard). De Amerikaanse socioloog Richard Sennett is via Skype aanwezig.

De eerder aangekondigde Richard Sennett, auteur van het recente boek Stadsleven. Een visie op de metropool van de toekomst, kan wegens gezondheidsredenen helaas niet fysiek op het festival aanwezig zijn. Zijn analyses komen in de discussie ruim aan bod en hij spreekt het publiek live toe via Skype aan het begin van de discussie.

De stad doorgelicht

Wat zijn potentiele succes- en faalfactoren van Brussel? Wat zijn de sterktes en de valkuilen van onze hoofdstad, en hoe kunnen we de levenskwaliteit in Brussel structureel omhoog krijgen? Met de kennis die hij vergaarde over tal van wereldsteden, vragen we Doug Saunders om nu ook een blik te werpen op Brussel. Bouwmeester Kristiaan Borret en Brusselspecialiste Véronique Lamquin delen hun expertise, aangevuld met recent cijfermateriaal, aangereikt door Brussels Academy.

Arrival City

‘Het beste boek over steden sinds Jane Jacobs’ The Death and Life of Great American Cities’, oordeelde The Guardian over Arrival City (De trek naar de stad) van Doug Saunders.

Met zijn studie over 20 sleutelplaatsen in de wereld raakte de Brits-Canadese auteur duidelijk een zenuw. Hij verdiepte zich in de grootste migratiebeweging uit de geschiedenis – die van het platteland naar de stad – en kwam tot de vaststelling dat de toekomst van steden in transitiewijken ligt.

In deze wijken zoeken stadsmigranten houvast, mensen met dezelfde herkomst, dezelfde religie en cultuur. Vanuit die wijken verkennen migranten stap voor stap hun nieuwe stad, en doen ze de nodige kennis en de vaardigheden op om er te floreren. Transitiewijken zijn bijgevolg dynamisch en bezitten een enorm economisch potentieel.

brussel

Waar Doug Saunders zich buigt over wereldsteden van Mumbai tot San Francisco, zijn Veronique Lamquin, verantwoordelijke voor Brusselse pagina's van Le Soir, en Kristiaan Borret, Brussels bouwmeester, thuis in de hoofdstad van België en Europa. Zij leggen hun kennis en ervaring naast de visies van Sennett en Saunders, en de cijfers van Brussels Academy, opdat we niet in algemeenheden praten maar concreet over de stad Brussel.

Kristiaan Borret is bouwmeester van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sinds 2015. Tijdens een master stedenbouw in Barcelona kreeg hij o.a. les van Richard Sennett. Hij volgt Sennetts werk al jaren en integreert sommige van diens ideeën in zijn eigen praktijk.

Véronique Lamquin was chef politiek en adjunct-hoofdredacteur van Le Soir. Nu is zij de redacteur van de Brusselse pagina’s van de krant. Ze kent het reilen en zeilen in de hoofdstad als geen ander, wat blijkt uit haar doortastende interviews en analyses.

‘Richard Sennett schreef een fantastisch boek over steden en wonen: Stadsleven. Een visie op de metropool van de toekomst (Meulenhoff). Eigenlijk gaat het over hoe wij mensen door de tijd en over heel de wereld ons ‘samenleven’ dromen en vorm geven - al dan niet met succes. De meesterverteller dist het ene concrete voorbeeld na het andere op om alle modes, theorieën en trends in de urbanisatie voorstelbaar en begrijpelijk te maken. Stedenbouw blijkt een verhaal over macht, ideeën over de plek van de mens en over schoonheid.’
Annelies Beck

Signeersessie

Doug Saunders zal zijn boek signeren om 21:30 in KVS. Exemplaren zijn ter plaatse te koop.

Passa Porta, KVS

foto Véronique Lamquin © Pierre-Yves Thienpont
foto doug saunders © greg tjepkema
foto richard sennett © thomas struth

Binnenkort bij