Found in Translation

Rawpixel 589073 Unsplash

Tijdens de vertaalworkshops Found in Translation kan je proeven van de kunst van het vertalen. Onder begeleiding van specialisten vertaal je korte fragmenten uit teksten van Belgische of buitenlandse auteurs die bij Passa Porta te gast zijn. Vertalen we in de ene workshop naar het Frans, dan gaat de volgende in de omgekeerde richting.

Literair vertalen

Ben je gefascineerd door vertalen? Je verslindt boeken en je wilt in je eigen taal de juiste woorden vinden, die klinken én trouw blijven aan de oorspronkelijke tekst? Schrijf je dan zeker in voor onze vertaalworkshops! Professionele voorkennis is niet nodig, wel veel gevoel voor literatuur en behoorlijke taalkennis.

Als voorbereiding op de workshop maak je thuis eerst een vertaling van de door de auteur gekozen passage en stuur je ze ons door. Tijdens de workshop in Passa Porta leggen we de beste vertalingen naast elkaar en bespreken we ze onder het geoefende oog van een professionele vertaler.

De auteur is meestal aanwezig, dus je kan bij hem of haar terecht met al je vragen! Na de laatste correcties publiceren we de twee beste vertalingen op de website van Passa Porta.

Vertalen is zorgen voor analoge effecten met andere middelen
Paul Valéry