Rey Seven 479590 Unsplash

Jaarlijks creëert Passa Porta met een langdurig residentieverblijf in Brussel de gepaste werkcontext voor het literair project van 9 buitenlandse auteurs.

Wat houdt het in?

Elk jaar ontvangt Passa Porta 9 buitenlandse auteurs voor een residentieverblijf in Brussel, voor een periode van in totaal 28 weken. We creëren voor hen de ideale werkcontext voor hun literair project, in de onderzoeks- of schrijffase.

Als schrijver in residentie verblijf je voor minstens vier en maximaal acht weken in een ruim appartement, ontvang je een wekelijkse vergoeding en heb je Internet en een printer ter beschikking.
Daarnaast betrekt Passa Porta je actief in het Belgische cultuurleven en het netwerk van het literatuurhuis.

We vragen je soms om een literair spoor achter te laten in de vorm van een creatieve tekst over je verblijf in Brussel en/of open te staan voor een ontmoeting met je publiek in België. Deze prestaties worden correct vergoed.

Deze residenties vinden plaats op uitnodiging of in samenwerking met onze internationale partners. Je kan in juli en augustus je interesse aangeven voor een residentie in het volgende jaar door je CV, bibliografie en beschrijving van je schrijfproject te sturen naar residences@passaporta.be.